Wojna nie ma w sobie nic z kobiety

BOOK RECOMMENDATIONS

Witajcie!

Nie ukrywam, że wielką pasją mojego życia są książki. Nigdy nie mam wątpliwości co zrobić z wolnym czasem, często też obowiązki z danego dnia układam pod czytanie książek. Sprzątniecie balkonu, mycie okien, czy generalne porządki w szafkach, odłożę na kolejny dzień, jeśli wiem że miałoby to przeszkodzić mi w mojej codziennej przyjemności. Nie zawsze jednak tak było. Książkami zainteresowałam się na drugim roku studiów, czyli ponad 9 lat temu. Szkoda, że tak późno…

W dzisiejszym wpisie chciałabym Wam zaproponować kilka interesujących pozycji, które przeczytałam w przeciągu ostaniach dwóch lat. Nie będą to ich pełne recenzje, a jedynie zachęcające wzmianki 😉

– ENGLISH –

I have to admit that books are the biggest passion of my life. I never have any doubt what to do with free time. Cleaning up the balcony, windows or general cleanup in cupboards, I’ll move to another day if I know that it would hinder me in my daily pleasure. But not always been so. I started to be interested in books in the second year of studies, more than 9 years ago. Initially I was reading 4-5 books per year, only the last four years made me a bookworm.

worldbyjasmine - alchemist, blueskyandblackolives

Paulo Coelho – “ALCHEMIK” / “THE ALCHEMIST”

Piękna historia o wędrówce andaluzyjskiego pasterza, do wielkiego skarbu, jakim jest jego przeznaczenie. Książka mówi o marzeniach, pragnieniach, o podążaniu za własnym powołaniem, o mądrości, o jedności ze wszechświatem, o potędze własnych myśli, o cierpliwości, o tym, że warto podjąć ryzyko, wyjść ze swojej strefy komfortu… mogłabym jeszcze długo wymieniać. Książka daje nadzieję, że na spełnienie marzeń nigdy nie jest za późno, motywuje do działania oraz otwiera przed nami zupełnie nowe perspektywy. Wszechświat działa na naszą korzyść, wskazując nam drogę do skarbu, jakim jest nasze upragnione szczęście i spełnienie życiowe. Wystarczy tylko otworzyć się na jego działanie. Gorąco polecam.

– ENGLISH –

A beautiful story about the journey of the Andalusian shepherd, to the great treasure that is his destiny. The book tells about dreams, desires, about following our vocation, about the wisdom, oneness with the universe, about the power of our thoughts, about patience, about the fact that it is worthwhile to take the risk, get out of our comfort zone … and much more. The book gives hope, that for dreams is never too late, motivates to action and opens up completely new perspectives. The universe works in our favor, showing us the way to the treasure, which is our happiness and fulfillment of life. Highly recommend.

John & Christopher Humphrys – “BŁĘKITNE NIEBO I CZARNE OLIWKI” / “BLUE SKIES & BLACK OLIVES”

Piękna historia o budowaniu domu i to nie byle gdzie, bo w Grecji. Dokładniej na Peloponezie, z widokiem na Morze Egejskie. Brytyjski dziennikarz telewizyjny, pragnie znaleźć miejsce, gdzie mógłby spokojnie spędzić czas na emeryturze, delektując się spokojnym życiem. Pragnie też wybudować dom na tyle duży, że mógłby przyjmować swojego syna z rodziną, oraz innych gości. Książka pisana jest na przemian przez dwóch Panów Humphrys – Johna i jego syna Christophera. Opisują oni zarówno moment szukania odpowiedniego miejsca, jak również poszczególne etapy 3-letniego okresu budowy. Nie pominięto bardziej prywatnych momentów z ich życia w Grecji. Książka pełna jest humoru i autoironii. Już od samego początku widzimy różnice, w charakterach obu bohaterów. Poznajemy nie tylko Grecję, ale również mentalność ludzi tam mieszkających. Kolejna pozycja o spełniających się marzeniach, nawet, jeśli droga do celu nie jest łatwa.

– ENGLISH –

Beautiful story about building a house in Greece. In the Peloponnese with view on the Aegean Sea. British television journalist wants to find a place, where he could easily spend his retirement time, enjoying nice, relaxing life. He wants to build enough big house that he could hosts for weekends his son with the family and other guests. The book is written by two Humphrys – John and his son Christopher. They describe the time when they were looking for a suitable place, as well as the 3-years construction period. The book is full of humor and self-irony. We get to know not only Greece but also the mentality of the people living there. Book of dreams which came true, even if the road to the goal is not easy.

worldbyjasmine - thelongestride, thesorrowsofyoungwerther

Nicholas Sparks – “NAJDŁUŻSZA PODRÓŻ” / “THE LONGEST RIDE”

Książka opowiada nam równocześnie dwie historie miłosne: Iry, który w obliczu śmierci wspomina radości i smutki małżeńskie, przeżyte z miłością życia, zmarłą żoną Ruth, oraz rodzącą się historię miłosną Sophie i Luka, studentki i ujeżdżacza byków. Piękna, ciepła opowieść o potędze miłości, wzajemnym szacunku i pokonywaniu trudności życia codziennego.

Jeśli ktoś miał okazję obejrzeć film, to mimo wszystko polecam przeczytać książkę. Zakończenie niestety będzie już znane, ale naprawdę warto. Miłość dosłownie bije z każdej strony książki. Filmowa ekranizacja to zaledwie mały jej wycinek.

– ENGLISH –

The book tells about two love stories: Ira, who in the face of death recalls the joys and sorrows of marriage with the love of his life, late wife Ruth and about the incipient love story of Sophie and Luka, student and horse-breaker bulls. Beautiful, heart-touching story about the power of love, mutual respect and overcoming difficulties of everyday life.

If you had a chance to watch a movie, I will still recommend you to read the book. Love literally radiates from every page of the book. Film screening is only a small piece.

Johann Wolfgang von Goethe – “CIERPIENIA MŁODEGO WERTERA” / “THE SORROWS OF YOUNG WERTHER”

“Miłość (…)
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje (…)”

“Miłość na wieki jest, cenniejsza niż złoto”

Z taka miłością mamy tutaj do czynienia… niestety, miłością niespełnioną. W pierwszej części poznajemy wrażliwego na piękno młodzieńca o imieniu Werter. Zachwyca się on przyrodą i pięknem życia codziennego. W drugiej części spotyka on piękną Lottę, która z dnia na dzień, niezamierzenie, coraz silniej przejmuje władzę nad jego myślami i sercem. Werter nie potrafi poradzić sobie z miłością do niej.  Niemożność bycia z ukochaną odbiera mu sens życia, przygnębia i wyniszcza. Początkowo piękne uczucie, przeradza się w okrutne cierpienie, od którego młodzieniec nie potrafi się uwolnić.

– ENGLISH –

Story of a huge love, stronger than life, unfortunately unfulfilled love. In the first part we meet very sensitive a young man named Werther. He delights in the beauty of nature and everyday life. In the second part he meets a beautiful Lotta and from day to day he follin in love with her with abandon. Unfortunately the girl is already engaged. Inability of being with his love takes away the meaning of his life. Initially, a beautiful feeling, turns into a cruel suffering, from which the young man couldn’t break free.

worldbyjasmine - theunwomanlyfaceofthewar, latifa

Aleksijewicz Swietlana – “WOJNA NIE MA W SOBIE NIC Z KOBIETY” / “THE UNWOMANLY FACE OF THE WAR”

Autorka Swietlana Aleksijewicz, osobiście przeprowadza wywiady z kobietami, które podczas wojny, ramie w ramie towarzyszyły mężczyznom na polu walki. Różne historie, różne zadania, ale taki sam finał. Łzy… Książka dająca dużo do myślenia. Obrazująca zachowania ludzi w obliczu niebezpieczeństwa i śmierci. Zdecydowanie jest to lektura obowiązkowa, nie tylko po to, żeby lepiej zrozumieć historię, ale również po to, żeby docenić, jak wielkie mamy szczęście, żyjąc w bezpiecznych krajach. Pełna recenzja TUTAJ.

– ENGLISH –

The author Svetlana Aleksijevič personally interviews women, who during the war, shoulder to shoulder accompanied men on the battlefield. Different stories, different roles, but the same end. Tears… A book, which for long time will stay in my mind, which opened eyes. A book which illustrating human behavior in the face of danger and death. Definitely a must read, not only to better understand the history, but also to appreciate how lucky we are, to live in the safe countries. The full review HERE.

Latifa – “UKRADZIONA TWARZ. MIEĆ 20 LAT W KABULU”

Książka – pamiętnik młodej Afganki, która opowiada nam historię swojego życia. O beztroskim dorastaniu pomimo toczącej się wojny, o czasach szkolnych, o jej planach na przyszłość i o wkroczeniu talibów do Kabulu, co całkowicie odebrało jej te marzenia i zmieniło sielankowe życie w lata pełne strachu, niepewności i upokorzenia.

Kobiety zostały pozbawione prawa do pracy, opieki medycznej (kobiety nie mogły leczyć się u lekarza mężczyzny, a jednocześnie, żadna lekarka nie mogła wykonywać swojego zawodu), zmuszone do noszenia burki, do życia w zamknięciu i nędzy. Latifa nie poddała się reżimowi. Razem z koleżankami, ryzykując życiem, zorganizowała tajną szkołę dla młodych dziewcząt. Nauczanie innych przywróciło jej sens życia, uzbroiło w determinację do walki o wolność i godność kobiet w Afganistanie.

– ENGLISH –

I have no idea about the original title of the book. Translating from Polish into English: “STOLEN FACE. TO HAVE 20 YEARS IN KABUL”

The book a diary of a young Afghan women, which tells the story of her life: her childhood, school days, her plans for the future and about the time when Taliban entered to the Kabul, which completely left her these dreams and changed the charmed life in the years of fear, insecurity and humiliation.

Women were deprived of the right to work, medical care (women couldn’t cure with a man doctor, and at the same time no women doctor couldn’t perform her profession), forced to wear burka, to live in captivity and misery. Latifa did not give up the regime. Together with her friends, risking their lives, they organized a secret school for young girls. Teaching others brought back sense of her life, armed in the determination to fight for the freedom and dignity of women in Afghanistan.

worldbyjasmine - stieglarssonmillenium

SERIA MILLENIUM:

Larsson Stieg – “MĘŻCZYŹNI, KTÓRZY NIENAWIDZĄ KOBIET” / “MEN WHO HATE WOMEN”
Larsson Stieg – “DZIEWCZYNA, KTÓRA IGRAŁA Z OGNIEM” / “THE GIRL WHO PLAYED WITH FIRE”
Larsson Stieg – “ZAMEK Z PIASKU, KTÓRY RUNĄŁ” / “THE AIR CASTLE THAT WAS BLOWN UP”

Krótka recenzja będzie wspólna dla wszystkich 3 tomów, ponieważ uważam, że wspólnie tworzą one niesamowitą powieść.

Kiedy pierwszy raz miałam styczność z książką “Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet” w postaci e-booka, zrezygnowałam z jej czytania po 100 stronach. Wydała mi się nie tyle nudna, co bardzo rozwlekła i mało interesująca. Teraz wiem, że największym błędem było sięgniecie po nią, zaraz po serii książek S.J Bolton (recenzja TUTAJ), w których krew wylewa się z każdej strony. Na szczęście po jakimś czasie trafiłam na tę powieść w formie audiobooka, w fantastycznej promocji. Uznałam, że skoro Millenium zbiera tyle pozytywnych komentarzy, to możliwe że po tych 100 stronach rozpoczyna się ciekawa historia. Początkowo odsłuchiwałam jej w czasie porządków domowych, nie licząc na żadne niesamowite doznania… Okazało się jednak, że przepadłam. Losy Mikaela Blomkvista – dziennikarza i wydawcy magazynu “Millennium” oraz Lisbeth Salander – młodej outsiderki i genialnej researcherki, wciągnęły mnie w wir zagadek kryminalnych, mrocznej przeszłości bohaterki i tajemnic, które bohaterowie wspólnie odkrywają. Millenium to kryminalny hit. Serdecznie polecam.

– ENGLISH –

Indisputable HIT. The trilogy tell about the fate of Mikael Blomkvist – journalist and publisher of the magazine “Millennium” and Lisbeth Salander – a young outsider and brilliant researcher, dragged me into the vortex of crime puzzles, dark past of the girl and secrets that they discover together. Highly recommend.

worldbyjasmine - wofierzemolohowi, sheisnevercommingback

Åsa Larsson – “W OFIERZE MOLOCHOWI” / “TILL OFFER ÅT MOLOK”

Posłużę się tutaj krótkim streszczaniem zamieszonym na okładce książki. Sama nie ujęłabym tego lepiej:
“Pewnej niedzieli we własnym domu zostaje bestialsko zamordowana starsza kobieta. Siedmioletni wnuk zmarłej, Marcus, zostaje odnaleziony w pobliskim lesie. Zszokowany, nie potrafi wyjaśnić, co się stało. Wkrótce okazuje się, że nad rodziną chłopca ciąży fatum. W dziwnych okolicznościach zmarli prawie wszyscy jego krewni. Pradziadek został rozszarpany przez niedźwiedzia, a ojciec śmiertelnie potrącony przez nieznanego kierowcę.”

Od siebie dodam, że w cieniu współczesnej historii, toczy się mroczna w konsekwencjach opowieść o przodkach rodziny, obarczonej złym fatum. To właśnie ona poruszyła mnie do głębi. Okazuje się, że wystarczy jedna zła osoba, żeby zniszczyć życie tak wielu niewinnym duszom.

– ENGLISH –

An elderly woman is brutally murdered in her own home. Her seven-year old grandson, Marcus, is found in a nearby forest. Shocked, he can not explain what happened. It turns out that the boy’s family is burdened with doom. In strange circumstances died almost all his relatives. Great-grandfather was torn to pieces by a bear, and his father was hit and killed by an unknown driver.

Very interesting story, showing that even one bad person can destroy the lives of many innocent souls.

Hans Koppel – “ONA JUŻ NIE WRÓCI” / “SHE’S NEVER COMMING BACK”

Idealna żona i matka, pewnego dnia nie wraca do domu z pracy. Mąż w swojej głowie pisze mnóstwo scenariuszy, usprawiedliwia, a za chwile oskarża. Przepełniony żalem decyduje się powiadomić policję, ale zawiła relacja z zaginiona żoną oraz przeszłość ich małżeństwa, automatycznie stawiają go na pozycji podejrzanego.

Fantastyczna książka, pisana prostym językiem. Dzięki krótkim rozdziałom czyta się ją błyskawicznie. Niezwykle wciągająca. Autorka powoli kreśli przed nami przeszłość bohaterki, która w konsekwencji doprowadziła ja do obecnej sytuacji. Książka o tym, jak pragnienie zemsty może przesłonić ludziom całe ich życie i wyzuć z nich resztki człowieczeństwa.

– ENGLISH –

Ylva, the perfect wife and mother, one day is not coming back home from the work. The husband in his head is writing a lot of scenarios, in one moment he excuse her, and for moment accused. Filled by fear decides to call the police, but complicated relationship with his missing wife and the past of their marriage, automatically puts him in the suspect position.

Fantastic book, written in simple language. With short chapters, can read it very quickly. The author slowly describes Ylva past, which led her in the current situation. The book showing how desire for revenge may override people their whole life and to deprive them remnants of humanity.

worldbyjasmine - camillalackberg

Po przeczytaniu 8 książek Camilli Läckberg bezapelacyjnie została ona uznana w mojej opinii, za najlepszą autorkę powieści kryminalnych, z którymi do tej pory miałam do czynienia. Czy jej książki są lepsze od trylogii Larssona Stiega? Niekoniecznie. Z czytania zarówno jednych jak i drugich powieści, czerpałam porównywalną przyjemność. Camilla Läckberg jest dosłownie stworzona do pisania kryminałów. Jej talent jest czystym darem, gdyż jedyną edukację jaką w tym kierunku przeszła, to kurs pisania kryminałów, za sponsorowany jej przez męża, matkę i brata jako prezent gwiazdkowy. W wielkim skrócie opisze każdy z tomów, ale serdecznie polecam przeczytać całą serię. Z tomu na tom autorka rozwija swój niesamowity talent.

– ENGLISH –

After reading 8 books of Camilla Läckberg, I consider her as the best author of crime novels, in my opinion. Is her books are better than the Stieg Larsson trilogy? Not necessarily. From reading all this novels, I drew my pleasure comparable. Camilla Läckberg is literally created to writing criminal stories. Her talent is a pure gift, which the author develops with every novels.

Camilla Läckberg – “KSIĘŻNICZKA Z LODU” / “THE ICE PRINCESS”

We Fjällbace, niewielkiej miejscowości na zachodnim wybrzeżu Szwecji, w jednym z domów odkryto zwłoki młodej kobiety. Wszystko wskazuje na samobójstwo. Prywatne śledztwo Eriki Falck, przyjaciółki zamordowanej, stawia początkowe przypuszczenia w powątpiewanie. Do śledztwa dołącza się miejscowy policjant Patrik Hedström i wspólnie odkrywają, że Alex została zamordowana.

Camilla Läckberg – “KAZNODZIEJA” / “THE PREACHER”

Patrik Hedström i jego koledzy z komisariatu w Tanumshede we Fjällbace stają przed skomplikowaną zagadką. Próbują odkryć, jaki związek może mieć morderstwo młodej kobiety, której zwłoki odnaleziono w Wąwozie Królewskim, ze sprawą zaginięcia dwóch dziewczyn przed dwudziestu pięciu laty. Prawda okazuje się okrutna.

Camilla Läckberg – “KAMIENIARZ” / “THE STONECUTTER”

Październikowy poranek we Fjällbace. Miejscowy rybak odnajduje zwłoki dziewczynki, zaplatane w sieć zastawioną na homary. Patrik Hedström i jego koledzy z komisariatu policji w Tanumshede mają do rozwikłania kolejną skomplikowaną zagadkę. Podczas sekcji zwłok w płucach dziecka wykryto słodką wodę i ślady mydła. Ktoś utopił małą w wannie i wrzucił zwłoki do morza.

Camilla Läckberg – “OFIARA LOSU” / “THE GALLOWS BIRD”

W mojej opinii jest to najmniej udana pozycja w całej serii, aczkolwiek nadal bardzo interesująca i warta przeczytania książka. Policja w Tanumshede bada wypadek samochodowy. Kiedy w krótkim czasie dochodzi do kolejnego śmiertelnego zdarzenia, pojawia się hipoteza, że może obie ofiary wypadków zamordowano. Policjanci maja pełne ręce roboty, tym bardziej, że w mieście kręcony jest telewizyjny reality show. Czy zabójca kryje się w grupie ludzi współpracujących z programem?

Camilla Läckberg – “NIEMIECKI BĘKART” / “THE HIDDEN CHILD”

Jeden z moich ulubionych tomów. Erika Falck w rzeczach zmarłej matki odnajduje stary, nazistowski medal. Dziewczyna postanawia odwiedzić emerytowanego nauczyciela historii, aby dowiedzieć się czegoś więcej o tym medalu. Mężczyzna na jego widok zaczyna zachowywać się podejrzanie, nie potrafi odpowiedzieć na jej pytania, a w dwa dni później zostaje zamordowany.
Fantastycznie napisana powieść. Rewelacyjnie przedstawione historie, zarówno ta współczesna, jak i mroczna przeszłość matki Eriki. Książka trzyma w napięciu do ostatniej strony.

Camilla Läckberg – “SYRENKA” / “THE DROWNING”

W Fjällbace w tajemniczych okolicznościach ginie mężczyzna. Cztery miesiące później przypadkowy spacerowicz natrafia na jego zwłoki w skutym lodem jeziorze. Sprawa komplikuje się, kiedy znajomy zmarłego, zaczyna dostawać anonimowe pogróżki.
Kiedy znalezione zostają zwłoki kolejnego mężczyzny, policja doszukuje się wspólnego wątku, a tropy prowadzą do przeszłości…

Camilla Läckberg – “LATARNIK” / “THE LOST BOY”

Kolejna rewelacyjna powieść, która nierozerwalnie łączy się z mroczną przeszłością i zdarzeniami na wyspie Gråskär nieopodal Fjällbacki, nazywaną przez okolicznych mieszkańców Wyspą Duchów. Podobno nawiedzana jest ona przez umarłych, którzy mają coś do przekazania żywym.

Camilla Läckberg – “FABRYKANTKA ANIOŁKÓW” / “THE ANGEL MAKER’S WIFE”

W Wielkanoc 1974 na małej wyspie Valö w pobliżu Fjällbacki, bez śladów znika cała rodzina z wyjątkiem rocznej córeczki Ebby. Po latach wraca ona na wyspę jako dorosła kobieta. W rodzinnych stronach pragnie wraz z mężem otrząsnąć się po śmierci malutkiego synka. Postanawiają wyremontować i otworzyć dla gości stary ośrodek kolonijny, którym wiele lat temu zarządzał jej ojciec. Po tajemniczym pożarze oraz odnalezieniu śladów zaschniętej krwi pod zerwaną podłogą w jadalni, do akcji wkracza policjant Patrik Hedström.

Dziewiąta cześć powieści kryminalnych z Erika Flack i Patrykiem Hedströmem w roli głównej – “Pogromca lwow”, czeka już na mnie w domu rodzinnym w Polsce, a przyleci do Dubaju w grudniu, na gwiazdkę 😉 Już nie mogę się doczekać.

*******

Mam nadzieję, że udało Wam się dotrwać ze mną do końca tego wpisu. Czy czytaliście już któraś z polecanych przez mnie książek? A może chcecie podzielić się ze mną swoimi ulubieńcami?

Advertisements