JUNE SUMMARY – part 2

Polish and English Version

Witajcie!

Nadszedł czas na filmy. Nie jestem kino-maniakiem, ale 3-5 filmów oglądam każdego miesiąca. Na więcej nie mogę sobie pozwolić, ponieważ mając wybór film, albo książka, wybór jest oczywisty. Książka. Do tego dochodzą filmiki na YouTube i tak zapominam o definicji wolnego czasu. Od razy przechodząc do rzeczy, jako pierwszy w tym miesiącu obejrzałam thriller „PRISONERS”, czyli więźniowie. Zupełnie nie zrozumiem, dlaczego w Polsce film ten występuje pod tytułem „labirynt”?

– ENGLISH –

It is time for movies review. I’m not a film buff, but I watch 3-5 movies each month. I have no time for more, and if I have to choose between movie and book, obviously I prefer book. Also videos on YouTube and I can forget about the definition of “free time”. Going to the point, as the first in this month I watched the thriller “Prisoners”.

worldbyjasmine - prisoners

Denis Villeneuve – “PRISONERS”

Zmasakrował mnie ten film. Myślałam o nim cały następny tydzień. Podczas odwiedzin zaprzyjaźnionych ze sobą rodzin, znikają dwie 6-letnie dziewczynki. Rozpoczynają się poszukiwania, które niestety nie przynoszą rezultatów. Keller Dover, ojciec jednej z dziewczynek (Hugh Jackman) podejmuje się poszukiwań na własną rękę. Jego podejrzenia padają na miejscowego dziwaka, Alexa (Paul Dano – uwielbiam). Zdesperowany ojciec nie ma wątpliwości. Porywa podejrzanego. Biciem i torturami próbuje wydobyć od niego zeznanie. Rozpoczyna się dramatyczna walka z czasem. Zmasakrowany (dosłownie) Alex milczy. Film ten w niesamowity sposób pokazuje, do jakiego okrucieństwa jest w stanie posunąć się spokojny i religijny człowiek (ale również każda osoba, która znalazłaby się w tej sytuacji), żeby odzyskać własne dziecko. Jak tragedia zmienia idealne życie w koszmar. I zakończenie. Szokujące. Zdradzę tylko, że jeden kadr filmu, wyjaśnia całe to podejrzane milczenie Alexa, oraz, co spowodowało jego chorobę psychiczną. Pomimo, że akcja filmu posuwa się powoli, to te 2.5 godziny minęły mi zaskakująco szybko. Film do samego końca trzyma w napięciu.

– ENGLISH –

The movie massacred me. I thought about it the full next week. Nice meeting changes into tragedy, when disappear two 6-year-old girls. Prospecting unfortunately does not bring results. Keller Dover, father one of the girls (Hugh Jackman) start research by them self. His suspicions focus on the local madman, Alex (Paul Dano – love). Desperate father has no doubt. He kidnap the boy. By beatings and torture trying to get some information from him. Starts dramatic race with the time. Butchered (literally) Alex keeps silent. This film shows how cruel way is able to choose a calm and religious man (but also any person who would be in this situation), to get back his child. How tragedy changed the perfect life into a darkness. And the ending. Shocking. I will tell you only, that one frame of the movie, explains all this suspicious silence of Alex, and what makes him mental illness. The action is moving slowly, but these 2.5 hours had passed surprisingly quickly. “Prisoners” to the end keeps you in suspense.

worldbyjasmine - gigantic

Matt Aselton – “GIGANTIC”

Kolejnym filmem, który obejrzałam w tym miesiącu, to komedia romantyczna „GIGANTIC” (“Gigantyczny”). Całkowicie inny film od poprzedniego, ale również mocno trafił w mój gust. Jeśli miałabym ten film określić jednym słowem, to nasuwa mi się „powolny”. I taki właśnie jest ten film. Zamiast obserwować toczącą się akcje filmu, wsłuchujemy się w jego dialogi. Przeciętny chłopak Brian Weathersby (Paul Dano), pracuje w sklepie z materacami. Marzenia sprawiają, że jego przeciętność jest tylko pozorna. Brian od „zawsze” pragnie zaadoptować dziecko z Chin, co utrudnia mu wiek oraz stan cywilny – kawaler. Jego życie i postrzeganie świata zmienia się po tym, jak poznaje piękną i bogata Happy (Zooey Deschanel). Film o tym, że warto marzyć, a marzenia się spełniają. Że nie wolno z nich rezygnować, jeśli są prawdziwe. Film nie ma najlepszych recenzji, ale mnie urzekł i to bardzo. Wyjątkowy, romantyczny, pełen ukrytych emocji i pragnień.

– ENGLISH –

The second movie which I watched in this month is romantic comedy “GIGANTIC”. Completely different movie than the previous, but hit in my taste perfectly. If I have to define this movie in one word, I will say “slow”. Instead of watching the action, you will listen dialogues. The average boy Brian Weathersby (Paul Dano), working in the shop with mattresses. But his dreams make him a very special person. Brian “always” wants to adopt a child from China, but his age and marital status – single, make it almost impossible. His life and his perception of the world changes after he meets a beautiful and rich Happy (Zooey Deschanel). The movie shows, how important is to have dreams, and  the dreams come true. If they are true, you can’t give up. This film doesn’t have the best reviews, but I really like it. Unique, romantic, full of hidden emotions and desires.

worldbyjasmine - 12 Years a Slave

Steve McQueen – “12 YEARS A SLAVE”

Ostatni, ale z pewnością nie najgorszy film jaki obejrzałam w czerwcu, to „Zniewolony”. Domyślam się, że każdy już widział ten film, ale jestem przekonana, że kolejna pozytywna recenzja nikomu nie zaszkodzi. Trudno to sobie wszystko wyobrazić. Budzimy się rano, przeciągamy się i nagle okazuje się, że coś jest nie tak. Nie nasze łózko, nie nasz pokój, a do tego kajdany na rekach i nogach. Ja jeszcze długo po przebudzeniu nie umiałabym uwierzyć, że od teraz moja życie diametralnie się zmieni. Że miejsce spokojnej pracy i szczęśliwej rodziny, zastąpi niewolnicza praca, poniżanie i widok mordowanych ludzi. W takiej właśnie sytuacji znalazł się Salomon, który do tej pory był wybitnym muzykiem. Podziwianym i oklaskiwanym. Nie można odmówić mu nadziei, przez tyle lat, do samego końca wierzy, że wróci do domu, do rodziny. Poruszająca scena, gdzie zostaje zmuszony do biczowania Parsey, niewolnicy regularnie gwałconej przez swojego Właściciela oraz bitej i poniżanej przez Panią Domu, totalnie rozłożyła mnie na łopatki. Jak również moment, kiedy po przebudzeniu i zorientowaniu się w jakiej znalazł się sytuacji, Salomon desperacko pyta o swoja rodzinę. Długo później o tym myślałam. Myślę, że ja również chciałabym żeby moja rodzina wiedziała, że ich nie zostawiłam, że żyje i że zrobię wszystko, żeby wrócić…

Jeśli są jakieś filmy, które szczególnie mi polecacie, to dajcie znać w komentarzach lub wiadomościach prywatnych.

– ENGLISH –

Last, but definitely not worst movie I watched in June is “12 Years of Slave”. I’m guessing that everyone has already seen the movie. It’s hard to imagine this. To wake up in the morning, and suddenly to see that something is wrong. Not our bed, not our room, and shackles on the hands and feets. Personally a long time after waking up I would not be able to believe, that from now my life will change dramatically. That good work and a happy family life, replace slave labor, humiliation and murdered people. In such a situation was Solomon, a prominent musician. Admired and applauded. Despite the terrible situation, Salomon until the end believes, that he will be back to the home, to the family. A touching scene, where he is forced to scourging Parsey, slaves regularly raped by her owner, beaten and humiliated by the owner wife, squeezed all my tears. As well as the moment, when he wake up and understand his situation, Salomon desperately asks about the family. Long time after I thought about it. I think, I would also want to be sure, that my family knows I didn’t leave them, I’m alive, and I will do everything to back to the home.

If there are any movies you recommend, let me know in the comments or private messages.

Your Jasmine

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s