CALLING THE INVISIBLE WOMAN – JEANNE RAY

worldbyjasmine - NiewidzialnaPaniDomu

Jeanne Ray – “CALLING THE INVISIBLE WOMAN” / Jeanne Ray – “NIEWIDZIALNA PANI DOMU”

Witajcie!

W naszych czasach rzadko zdarza się, żeby kobiety pozwoliły ograniczyć się WYŁĄCZNIE do dbania o ognisko domowe. Nawet niepracujące kobiety, zajmujące się domem mają swoje pasje, spełniają się tworzeniem przepięknych rękodzieł, studiują, czytają książki itd. Gdy przeglądając kolejne utwory na internetowej stronie empiku, natknęłam się na tytuł: “Niewidzialna Pani Domu”, spodziewałam się historii kobiety niedocenionej przez rodzinę, która powoli usuwa się z życia rodzinnego, jednocześnie dalej wykonując swoje wcześniejsze prace domowe. Spodziewałam się książki, która będzie prezentować „typowy” schemat funkcjonowania rodziny, zatopiony w psychologicznych przemyśleniach naszej bohaterki i odkrywaniu nam jej uczuć wynikających z pojawiających się sytuacji. Miałam nadzieje, że książka pokaże realia w których żyły nasze mamy, babcie, ciotki czy inne członkinie rodziny, które nie miały tyle możliwości, ile współczesne czasy dają nam.

W pewnym stopniu książka spełniła moje oczekiwania. Żona, która dla rodziny zrezygnowała z pracy dziennikarki. Zapracowany mąż, doktor pediatrii, spędzający całe dnie w szpitalu. Bezrobotny syn, który albo śpi, albo czyta gazety, albo zwyczajnie nie ma go w domu. No i córka, studentka, której wzrok ogranicza się wyłącznie do wyświetlacza własnego telefonu. Wiec dlaczego książkę tą męczyłam prawie dwa tygodnie, mimo, że czyta się ja bardzo lekko i szybko? Otóż nasza Niewidzialna Pani Domu, jest niewidzialna DOSŁOWNIE. Nie żartuje. Już w pierwszym rozdziale poznajemy Clover, która przeglądając się w lustrze zauważa że zniknęła. Widzi szlafrok, ręcznik na głowie, ale nie widzi głowy. I to był właśnie ten moment, kiedy poważnie zastanawiałam się, czy nie lepiej podarować sobie tej książki. Po co tracić czas. Osobiście nie lubię książek, czy filmów nie osadzonych w realnym świecie, a nie uważam, żeby żadna technologia teraz czy w przyszłości sprawiała, że staniemy się przezroczyści. Coś mnie jednak podkusiło, przeczytałam. Całe to zjawisko okazało się być spowodowane przyjmowaniem kombinacji pewnych leków antydepresyjnych oraz wstrzykniętym botoksem. W książce mamy więc Niewidzialną Panią Domu i jej egoistyczna rodzinę, która nie zauważa jej zniknięcia, bezduszną korporację przemysłu medycznego, wspierającą przyjaciółkę, pomocną teściową a na dokładkę klub niewidzialnych kobiet. Czas smutku i depresji, przewija się z bohaterskimi czynami i poszukiwaniem prawdy. Jak się to wszystko skończy? Nie będę Wam zdradzać, choć poniekąd nie trudno się domyślić. Ja po pierwszym rozdziale obstawiałam dwa zakończenia i w sumie oba okazały się prawdziwe.

Podsumowując. Czy książka jest warta polecenia? Tak, ale nie każdemu. Poważnie mam mieszane uczucia. Mnie nie zachwyciła. Może dlatego, że jestem miłośniczką psychologicznych kryminałów i książek historycznych. Bardzo rzadko trafiam na pozycję z innego gatunku, które faktycznie mnie zainteresują. Jeśli jednak lubicie spokojniejsze historie tzw. książki do poduszki, to uważam, że Niewidzialna Pani Domu będzie dla Was utworem idealnym.

Chciałabym przy okazji zaznaczyć, że wybór typu lektury jest sprawą absolutnie indywidualną. Szanuję wszystkich czytelników. Nie uważam, żeby któryś gatunek literacki był lepszy od drugiego. To tak jak z gustami. Każdy ma własny i na temat książki, filmu, muzyki, czy jakiegoś produktu pojawi się wiele wręcz skrajnych opinii.

Czytaliście już Niewidzialną Panią Domu autorstwa Jeanny Ray? Koniecznie dajcie znać co o niej sądzicie.

– ENGLISH –

In our generation, it’s rare that women agree to take care ONLY of homes. Even not employed women, which dealing with the house have their own passions, they are creating beautiful crafts, they are study, reading books, etc. When I was researching one of the bookstore, and I saw a title: “Calling The Invisible Woman”. I expect a history of women underrated by the family, which is slowly moved away from family life, at the same time continue doing her homework. I expected a book that would present a “typical” family functioning scheme, showing the reader her thoughts and exploring her feelings resulting from the life situation. I was hope that the book will show the reality in which our moms, grandmothers or our aunts has lived, and they hasn’t have so many possibilities as we have today.

In some way, the book fulfilled my expectations. Wife, who for the family resigned from the job as journalist. The hard working husband, a doctor of pediatrics, who is spending whole days in the hospital. The jobless son, who either sleeping either reading newspapers, or simply staying out of the home. And daughter, a student who sees only display of her phone. So why do I read this book almost two weeks? Why that long? Well… our Invisible Housewife, is invisible LITERALLY. I’m not joking. Already in the first chapter we are meeting Clover, which looking in the mirror and notes that she’s disappeared. She sees a bathrobe, a towel on her head, but she didn’t see the head. And that was the moment when I start thinking to give up with this book. Why do I have to waste my time? Personally, I like books and movies set in the real world. I don’t think any technology now or in the future, will be able changes us in the transparent. However something tempted me and I read it. This whole phenomenon turned out to be due to the combination of certain anti-depressants and Botox injection. So in the book we have the Invisible Housewife and her selfish family, soulless medical corporation, supportive friend, helpful mother in law AND club of invisible women. The time of sadness and depression, scrolls with heroic deeds and finding the truth. How it will end? I can’t reveal, but somehow it’s not difficult to guess.

In conclusion. Do I recommend this book? Yes, but not for everyone. Seriously, I have mixed feelings. Maybe, it’s because I prefer psychological crimes and history books. Very rarely interest me book of another species. But if you like quieter stories, I believe that “Calling The Invisible Woman” will be the perfect position for you.

I would like to point out that the choice of the book type is an absolutely individual. I respect all readers. I don’t think any literary genre is better than the other. It’s like with the tastes. Everyone has their own. About book, movie, song, or any product you can see a lot of extreme opinions.

Did you readCalling The Invisible Woman” by Joanna Ray? Let me know what you think about it.

Your Jasmine

Advertisements

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s